حدود قيمت: از تا

ویلاها ، ویلاهای دربست / شهرکی

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

شهرکی برند و شیک

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲: ۱۷۰

ویلاشهرکی

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲: ۱۷۰

ویلاشهرکی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

ویلایی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

ویلا باغ در منطقه دشت نور

گندیاب بالا, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

باغ, ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

باغ, ویلایی

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

شهرکی و خاص

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۴۰

مسکونی, ویلاشهرکی

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۴۰

مسکونی, ویلاشهرکی