حدود قيمت: از تا

ویلاشهرکی بین نور و رویان

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران
3,500,000,000تومان/تومان