حدود قيمت: از تا

73 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

4,500,000,000تومان

شهرکی و خاص

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 240

مسکونی, ویلاشهرکی

4,500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 240

مسکونی, ویلاشهرکی

2,800,000,000تومان

ویلا با ویو بی نظیر کوه های البرز

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

2,800,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

3,600,000,000تومان

ویلا منطقه جنگلی,شخصی ساز

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3مترمربع: 150

مسکونی, ویلایی

3,600,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3مترمربع: 150

مسکونی, ویلایی

2,350,000,000تومان

ویلای زیرقیمت در جایی دنج

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

2,350,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

2,100,000,000تومان

ویلا نقلی و دنج

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 120

مسکونی, ویلایی

2,100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 120

مسکونی, ویلایی

2,400,000,000تومان

ویلا با ویو زیبای کوه

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 220

مسکونی, ویلایی

2,400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 220

مسکونی, ویلایی

1,500,000,000تومان

ویلا نقلی.منطقه جنگلی

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 125

مسکونی, ویلایی

1,500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 125

مسکونی, ویلایی

1,700,000,000تومان

ویلا دوبلکس زیر قیمت

گندیاب بالا, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 150

مسکونی, ویلایی

1,700,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 150

مسکونی, ویلایی