حدود قيمت: از تا

88 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

1,800,000,000تومان

ویلا نقلی خاص

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 140

مسکونی, ویلایی

1,800,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 140

مسکونی, ویلایی

2,100,000,000تومان

ویلا به قیمت سنددار

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

حمام: 1مترمربع: 160

مسکونی, ویلایی

2,100,000,000تومان

حمام: 1مترمربع: 160

مسکونی, ویلایی

توافقی

ویلا باغ سنددار

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 170

مسکونی, ویلایی

توافقی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 170

مسکونی, ویلایی

3,500,000,000تومان

ویلای جنگلی

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 220

مسکونی, ویلایی

3,500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 220

مسکونی, ویلایی

2,900,000,000تومان

افرا ویلا سنددار

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

2,900,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2مترمربع: 190

مسکونی, ویلایی

4,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 110

مسکونی, ویلایی

4,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2مترمربع: 110

مسکونی, ویلایی

2,200,000,000تومان

ویلا همکف با زمین ۳۸۰متری

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 110

مسکونی, ویلایی

2,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 110

مسکونی, ویلایی