حدود قيمت: از تا

اهمیت لوکیشن

ویلاسازی یا اپارتمان سازی

سرمایه گداری هدفمند در شمال

سرمایه گذاری ساخت ویلا در شمال