حدود قيمت: از تا

ویلاها ، ویلاهای دربست / شهرکی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

ویلایی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

ویلا باغ در منطقه دشت نور

گندیاب بالا, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

باغ, ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱: ۱۰۰

باغ, ویلایی

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

شهرکی و خاص

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۴۰

مسکونی, ویلاشهرکی

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۴۰

مسکونی, ویلاشهرکی

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا با ویو بی نظیر کوه های البرز

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۹۰

مسکونی, ویلایی

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۹۰

مسکونی, ویلایی

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا منطقه جنگلی,شخصی ساز

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۳مترمربع: ۱۵۰

مسکونی, ویلایی

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۳مترمربع: ۱۵۰

مسکونی, ویلایی

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلای زیرقیمت در جایی دنج

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۹۰

مسکونی, ویلایی

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۹۰

مسکونی, ویلایی

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا نقلی و دنج

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۲۰

مسکونی, ویلایی

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۲۰

مسکونی, ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا با ویو زیبای کوه

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۲۰

مسکونی, ویلایی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲مترمربع: ۲۲۰

مسکونی, ویلایی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا نقلی.منطقه جنگلی

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۲۵

مسکونی, ویلایی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۲۵

مسکونی, ویلایی

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا دوبلکس زیر قیمت

گندیاب بالا, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۵۰

مسکونی, ویلایی

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲مترمربع: ۱۵۰

مسکونی, ویلایی

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

ویلا استخردار.مدارک کامل

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳مترمربع: ۳۰۰

مسکونی, ویلایی

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳مترمربع: ۳۰۰

مسکونی, ویلایی