حدود قيمت: از تا

ویلا لوکیشن جنگلی نمارومی سنگی

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران
4,500,000,000تومان/تومان