حدود قيمت: از تا

املاک شبکه ای ۱

باغ ویلای هوشمند سنددار ۴خواب گنجیاب

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۵ تعداد حمام
 • ۳۵۰

گنجیاب سنددار کلیدنخورده

 • ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۵۰

دریاچه الیمالات استخردار مدارک کامل

 • ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۷۰

شهرکی خیابان افرا ۴ خواب همه مستر

ویلاباغ استخردار جنگلی با سند مالکیت

 • ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۳۰۰

افرا لوکیشن برند شهرنور

 • ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۰۰

املاک شبکه ای ۲

باغ ویلای هوشمند سنددار ۴خواب گنجیاب

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۵ تعداد حمام
 • ۳۵۰

گنجیاب سنددار کلیدنخورده

 • ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۵۰

دریاچه الیمالات استخردار مدارک کامل

 • ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۷۰

شهرکی خیابان افرا ۴ خواب همه مستر

ویلاباغ استخردار جنگلی با سند مالکیت

 • ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۳۰۰

افرا لوکیشن برند شهرنور

 • ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۰۰

املاک شبکه ای ۳

باغ ویلای هوشمند سنددار ۴خواب گنجیاب

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۵ تعداد حمام
 • ۳۵۰

گنجیاب سنددار کلیدنخورده

 • ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۵۰

دریاچه الیمالات استخردار مدارک کامل

 • ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۷۰

شهرکی خیابان افرا ۴ خواب همه مستر

ویلاباغ استخردار جنگلی با سند مالکیت

 • ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۳۰۰

افرا لوکیشن برند شهرنور

 • ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۰۰

دهکده دارجار ویو ابدی جنگل

 • ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۳۰۰

املاک شبکه ای ۴

باغ ویلای هوشمند سنددار ۴خواب گنجیاب

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۵ تعداد حمام
 • ۳۵۰

گنجیاب سنددار کلیدنخورده

 • ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۵۰

دریاچه الیمالات استخردار مدارک کامل

 • ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۷۰

شهرکی خیابان افرا ۴ خواب همه مستر